Opticool C SC1 Systémový čistič

Popis

Čistící kapalina pro nádrže obráběcích strojů

OPTICOOL C SC1 je koncentrát vodou ředitelné čistící kapaliny, jež obsahuje unikátní, vysoce aktivní čistící látky, výkonné baktericidy a látky proti houbám – fungicidy. Tako kapalina je speciálně určena pro čištění zanesených nádrží kovooobráběcích strojů a jejich systemů. Použití je velice účinné jak u jednotlivých samostatně stojících strojů, tak i u centrálních systémů strojů.
Správné použití čističe má zásadní vliv na kvalitu vyčištění systému. Jestliže nedojde k řádnému vyčištění, můžou staré nečistoty a kontaminanty rychle napadnout novou kapalinu.

OPTICOOL C SC1 je schopen uvolnit hrubý a zapáchající kal, sliz a mechanické usazeniny a odmastit všechny čási obráběcího stroje včetně potrubí a rozvodných hranic zevnitř. Velmi tak napomáhá přípravě stroje před nasazením nové kapaliny.

OPTICOOL C SC1 je jednoduše použitelný. Stačí přidat do staré obráběcí kapaliny jednu směnu před samotným čištěním stroje. Touto kapalinou je rovněž možné umýt ty části stroje, kam se cirkulací kapalina nedostane.

Manipulace a skladování

Chraňte výrobek před mrazem. Skladujte do teploty max. 40 C. Při manipulaci mějte ochranné brýle a rukavice. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Označení výrobku a klasifikace

Všechny naše výrobky jsou označeny a klasifikovány podle zákonů a nařízení EU. Kompletní data a informace naleznete v BL bezpečnostním listě výrobku. OPTICOOL C SC1 nevyžaduje označení R43.

Typické vlastnosti
  • Vzhled transparentní žluto-hnědý
  • Specifická hmotnost, kg/m3 1003-1033
  • pH (2%) 9,0 - 9,6
  • Rozpustnost ve vodě při jakékoli koncentraci
  • Bod vzplanutí větší než 100 C
Bezpečnost

Před použitím přípravku se seznamte s bezpečnostním listem (BL) nebo s příslušným bezpečnostním listem příslušným pro vaši oblast.

Materiálový list

Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:

Vlastimil JENČ   724 722 935   Vlastimil.Jenc@chesterton.com
Petr PODSEDNÍK   602 718 075   Petr.Podsednik@chesterton.com
Roman VRKOSLAV   602 290 277   Roman.Vrkoslav@chesterton.com
Můžete využít i kontaktní formulář kontaktní formulář