KAPALINY PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Rozsáhlé zkušenosti a podpora společnosti Chesterton v oblasti technologií kapalin pro obrábění kovů vám pomáhají snižovat náklady a zvyšovat ziskovost.

ZLEPŠUJÍ PROVOZNÍ VÝKONNOSTI

  • Prodlužují životnost a snižují spotřebu nástrojů
  • Zlepšují povrchovou úpravu a celkovou kvalitu součástí
  • Snižují zmetkovitost
  • Umožňují zvýšení rychlosti řezání

MAXIMALIZUJÍ ŽIVOTNOST KAPALIN V NÁDRŽÍCH

  • Snižují pořizovací náklady a náklady na likvidaci
  • Menší prostoje

CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮr

  • Složení s minimálním obsahem nebezpečných materiálů