Opticool C FU Přípravek proti houbám

Popis

OPTICOOL C FU je ochranný prostředek – přísada, vyvinutá pro ochranu vodou ředitelných kapalin i kapalin obsahujících rozpouštědla proti houbám, plísním a kvasinkám, a to ve filmu i v roztoku. Byl vyvinut pro ochranu kapalin proti houbám a plísním.

Působí na
 • Alternaria alternata
 • Aspergillus niger
 • Aspergillus oryzae
 • Aureobasidium pullulans
 • Chaetomium globusum
 • Cladopsorium cladosporoides
 • Caldosporium resinae
 • Fusarium sp.
 • Gliocladium virens
 • Lentinus tigrinus
 • Penicillium funicusolum
 • Penicillium galucum
 • Penicillium ochrochloron
 • Phoma sp.
 • Rhizopus stolonifer
 • Sclerophoma pithyophila
 • Trichodema viride
 • Uloclaium atrum
 • Candida albicans
 • Rhodotorula rubra
 • Saccharomyces cerevisiae
 • Sporobolomyces roseus
Oblasti použití/ koncentrace

OPTICOOL C FU se hodí zvláště k ošetření vlhkých a mokrých oblastí, lepených spojů, lepidel, těsnících výplní a stěrek apod. Také jej lze používat v oblastech, kde je potřeba chránit dřevo impregnací proti plísním a houbám, a to nátěrem, stříkáním nebo ponorem, zde je OPTICOOL C FU vynikajícím fungicidem. Je samozřejmě vhodný jako přísada do technických kapalin proti nárůstu hub, plísní a kvasinek, tedy zejména obráběcích kapalin, čistících lázní a praček a také v uzavřených vodních okruzích.

Snášenlivost/Poznámky k nakládání

OPTICOOL C FU může být do kapaliny přidán kdykoliv během provozu. Při včasném přidání se výrazně eliminuje možnost růstu hub, plísní a kvasinek. Je samozřejmě vždy brát v úvahu všechny možné faktory, jež mohou mít vliv na nárůst hub, plísní a kvasinek v kapalinách, zejména teplota, pH hodnota, jakož i přísady oxidující. Za určitých podmínek může být účinnost produktu ovlivněna přísadami na bázi čpavku a primárních /sekundárních aminů. Silné oxidační a redukční prostředky (chlornan, hydrosiřičitan, kovový hydrosiřičitan, sirovodík) mohou taktéž účinnost ovlivnit.
Před použitím by se neměl OPTICOOL C FU ředit s jinými chemikáliemi, aby se zabránilo negativnímu ovlivnění jeho účinných látek. Spojte se s naším technikem.
OPTICOOL C FU nevykazuje žádné problémy se snášenlivostí ve většině použití. Nicméně, vzhledem k nekonečnému možnému počtu vzniklých směsí, doporučujeme snášenlivost předem vyzkoušet na menším množství.

Balení / Životnost / Skladování / Přeprava / Schválení

Dodací forma : Platové sudy 25 Kg / 200 Kg, 1000 zásobník
Použitelnost : Dostupné ve shora uvedených baleních
Minimální životnost: 24 měsíců od data výroby, při skladování v uzavřených
obalech
Skladování : Nutno zajistit dobré větrání na pracovišti. Produkt pokud možno uchovávat a používat pouze v uzavřených systémech. Zabránit zatížení pracovišť nadměrným množstvím produktu např. tvoření pracovní mlhy nebo nadměrné zahřátí produktu.

Pokud možno uchovávat pouze v originálních obalech. Nepoužívat v podlahových vanách bz výpustí. Neskladovat společně s oxidanty. Skladovací třída: LGK 8 B.

WGK 3. OPTICOOL C FU je nebezpečný náklad ve smyslu přepravních předpisů.

Bezpečnost

Podrobné informace k toxikologii a ekologii, jakož i k používání a k označování OPTICOOL C FU lze nalézt v bezpečnostním listu platným pro vaši oblast.

Materiálový list
Dostupné velikosti 5 l

Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:

Vlastimil JENČ   724 722 935   Vlastimil.Jenc@chesterton.com
Petr PODSEDNÍK   602 718 075   Petr.Podsednik@chesterton.com
Roman VRKOSLAV   602 290 277   Roman.Vrkoslav@chesterton.com
Můžete využít i kontaktní formulář kontaktní formulář