Opticool C AP antikorozní ochrana

Vodou ředitelný koncentrát inhibitorů koroze na bázi minerálních olejů.

Popis

Přípravek z minerálního oleje rafinovaného rozpouštedlem s nízkým obsahem aromatických látek, aniontových a neiontových emulgátorů a sulfonátů.

Aplikace OPTICOOL C AP je vodou emulgovatelný koncentrát pro ochranu proti korozi, který se používá pro ochranu kovových dílců během technologického skladování uvnitř výrobních prostor.
Vlastnosti výrobku
  • Ochraňované dílce by měly být krátce ponořeny do roztoku – emulze. Produkt neobsahuje rozpouštedla, může tedy být aplikován i stříkáním, bez rizika vytváření hořlavých nebo výbušných směsí. Po odparu vodní složky zůstane na povrchu dílců ochranný voskovitý film.
  • Koncentraci emulze se snadno kontroluje refraktometrem. Při poklesu koncentrace při přidání většího mnoství vody do roztoku, lze snadno přidat koncentrát a rozmíchat.
  • Jednou z výhod je, že není nutno dílce před aplikací produktu vysoušet, což usnadňuje práci po galvanickém oplachu nebo obrábění kovů.
  • Vzhledem k velmi snadnému zacházení s produktem, je jeho používání ekonomicky nenáročné a lze jej snadno odstranit kdykoliv horkou vodou, či všemi vodou ředitelnými i rozpouštědlovými čističi.
Poznámka

OPTICOOL C AP ohrožuje spodní vody (WGK klasifikace 2), a proto by neměl být vypouštěn do běžné kanalizace nebo vodních toků.

Bezpečnost

Před použitím přípravku se seznamte s bezpečnostním listem (BL) nebo s příslušným bezpečnostním listem příslušným pro vaši oblast.

Materiálový list
Dostupné velikosti 20 l

Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:

Vlastimil JENČ   724 722 935   Vlastimil.Jenc@chesterton.com
Petr PODSEDNÍK   602 718 075   Petr.Podsednik@chesterton.com
Roman VRKOSLAV   602 290 277   Roman.Vrkoslav@chesterton.com
Můžete využít i kontaktní formulář kontaktní formulář